Walne zebranie TC Orzeł

17.02.2018

 

Walne sprawozdawcze  zgromadzenie członków TC Orzeł Spytkowice

 w dn. 10.03.2018 
 

                                                                       Spytkowice 17.02.2018r.

Sprawozdawcze Walne Zgromadzenie Członków TC Orzeł Spytkowice

 W dniu 10 marca 2018r. o godzinie 1800 (drugi termin o godź 18,15) w budynku starej  Gminy w Spytkowicach, odbędzie się sprawozdawcze Walne Zgromadzenie Członków TC Orzeł Spytkowice.

Porządek zgromadzenia.     

     1. Otwarcie zebrania – przywitanie przez Prezesa.

2.  Stwierdzenie ważności walnego Zebrania

3.  Wybór Przewodniczącego zgromadzenia i protokolanta

4.  Zatwierdzenie porządku obrad

5.  Sprawozdania:

-  z działalności Zarządu TC Orzeł za 2017 r.- Prezes

-  z działalności finansowej - Skarbnik,

-  z działalności sportowej - Wiceprezes,

6.  Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej TC Orzeł – Przewodniczący,

  7. Dyskusja nad sprawozdaniami.

   8. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium Zarządowi – na wniosek Komisji Rewizy                                                                                                                                                                                                                                                           9. Wolne wnioski.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              10 Przyjęcie uchwał Walnego Zgromadzenia Członkówł

   11. Zakończenie zebrania.

                                      Zarząd TC Orzeł Spytkowice