Rajd do Ludźmierza

24.09.2017

         IMPREZA REKREACYJNO SPORTOWA

 „Aktywni i bezpieczni rowerzyści”

Towarzystwo Cyklistów Orzeł Spytkowice w ramach realizacji konkursu „Działaj lokalnie 2017” zorganizowało w dniu 24 września 2017 pielgrzymkę rowerową na zakończenie sezonu kolarskiego do Ludźmierza.  Spotkali się tam na uroczystej Mszy świętej cykliści z całego Podhala, by podziękować Matce Bożej „Gaździnie Podhala” i Świętemu Janowi Pawłowi II za opiekę w kończącym się sezonie kolarskim. Zdecydowaną większość  stanowili mieszkańcy z Gminy Spytkowice, którzy w tym dniu przemierzyli ponad 50 km trasę na rowerach. W mszy dziękczynnej z pocztem sztandarowym i oprawę muzyczną zespołu regionalnego „Krzesani” wystąpił również Oddział Związku Podhalan ze Spytkowic. W ramach zorganizowanego rajdu o charakterze religijnym nastąpiła większa integracja rowerzystów z góralami mieszkającymi na terenie Gminy Spytkowice. Była to równocześnie promocja mieszkańców i Gminy w szeroko rozumianej społeczności Podhala, przez co staramy się budować lokalny kapitał społeczny. Jako klub sportowy krzewimy i propagujemy w społeczności lokalnej - zdrowy styl życia, sporty rowerowe i narciarstwo biegowe. Popularyzujemy głównie kolarstwo górskie i szosowe oraz turystykę rowerową. Promujemy piękno krajobrazu i ludzi żyjących na ziemi podhalańskiej. Nie zapominamy o przekazywaniu młodym miłośnikom kolarstwa zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego podczas organizowanych rajdów.

                                                             Andrzej Trzop - prezes

 „Dofinansowano ze środków Programu „Działaj Lokalnie X” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Ośrodka Działaj Lokalnie przy Stowarzyszeniu Rozwoju Orawy”.